Kurumsal Yönetişim İlkeleri Işığında Kriz Yönetimi Açısından Krizi Fırsata Çevirme: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

dc.contributor.authorŞendoğdu, Aslan
dc.date.accessioned2023-04-01T22:18:04Z
dc.date.available2023-04-01T22:18:04Z
dc.date.issued2009en_US
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulları, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluen_US
dc.description.abstractKriz, tehdit ve flrsat boyutlarl olan bir kavram olup, kurumsal yöneti}imin temel ilkelerini uygulayan örgüt yönetimleri, kriz dönemlerinde krizi firsata gevirme ba;ansl elde edebilmektedir. Krize en duyarll sektörlerin baynda gelen bankacrllk sektörü bu özelliÉi nedeniyle uygulama alam olarak segilmi;tir. Ara'ttrmanm temel amacr, "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankalarm Kurumsal Yöneti}im Uygulamalarl Cergevesinde Krizi Firsata Cevirme Yaklaymlarl"m ölgmektir. Bu baglamda, görgül ara$lrma ile elde edilen verileri, Türk Bankaclllk Sektöründe faaliyet gösteren banka yöneticileri a€lslndan aydmlatlcr bulgulara dönü$türmek ve yararh önerilerde bulunmaktlr. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yöneti$im, Kriz Yönetimi, Krizi Firsata Cevirme.en_US
dc.description.abstractThe crisis is a kind of term that covers menace and opportunity dimensions and the corporate management that use the basic principles of the corporate governance can get the ability of converting the crisis into an opportunity. The banking business is chosen as it is the most vulnerable sector during those periods. The main aim of the study is; "Evaluating the approach of the ability of converting the crisis into the opportunities of the Turkish Banks within the principles of corporate governance applications". In this sense, the data obtained through the empirical research will help the executive staff of the bank management and put forward useful suggestions and provide enlightening scientific findings for them.en_US
dc.identifier.citationŞendoğdu, A., (2009). Kurumsal Yönetişim İlkeleri Işığında Kriz Yönetimi Açısından Krizi Fırsata Çevirme: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 15-26.en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.identifier.issn2564-7458en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/46522
dc.identifier.volume12en_US
dc.institutionauthorŞendoğdu, Aslan
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectKurumsal yönetişimen_US
dc.subjectKriz Yönetimien_US
dc.subjectkrizi fırsata çevirmeen_US
dc.subjectCorporate Governanceen_US
dc.subjectCrisis managenten_US
dc.subjectconverting the crisis an oppurtunityen_US
dc.titleKurumsal Yönetişim İlkeleri Işığında Kriz Yönetimi Açısından Krizi Fırsata Çevirme: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeConverting the Crisis into an Opportunity in the Light of Corporate Governance Principles for the Crisis Management: a Case Study at the Turkish Bank Businessen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
sb myo 12 (1-2) 2.pdf
Boyut:
651.59 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: