Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın bir eserinin Mânâ Prozodisi yönünden analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede, Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın bir eseri mânâ prozodisi yönünden incelenmiştir. Eserlerinde söze göre ezgiler yaratan bestekâr, güftelerini mûsıkî yönünden tasvîri mümkün olabilecek şiirlerden seçmiş ve eserlerini bu doğrultuda meydana getirmiştir. Bu sebeple, büyük çoğunlukla şâir Vecdi Bingöl’ün şiirlerini güfte olarak tercih etmiştir. Bu birlikteliğin sonucu olarak ortaya çıkan Hicaz Şarkı’da, Sâdeddin Kaynak’ın makalemize konu olan yönü ortaya konmaya çalışılmıştır.
A work of Hafiz Saadeddin Kaynak was analyzed in terms of its meaning prosody in this article. The composer who created tunes according to the words chose his songs from the poems that could be described in music and composed his Works in this way. Therefore, he preferred the poems of poet Vecdi Bingol as songs. We tried to present the side mentioned in this article in the Hejaz song emerged as a result of this combination.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/545

Anahtar Kelimeler

Hâfız Sâdeddin Kaynak, Mânâ prozodisi, Kelime, Cümle, Yinelemeler, Terennümler, Aranağme, Meaning prosody, Words, Sentence, Repeats, Singing sweetly, Ritornello

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Oter, S. T. (2011). Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın bir eserinin Mânâ Prozodisi yönünden analizi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 551-571.