Tüketici olarak çocuk ve ailenin satın alma kararlarına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çekirdek aile yapısı ile birlikte aile içindeki rollerde de değişimler yaşandığı söylenebilir. Özellikle büyük kentlerde nufus planlaması, eğitim düzeyindeki yükselme, ekonomik ve sosyal şartlar gibi birçok nedenden dolayı hanedeki çocuk sayısında bir azalma görülse de yaşanan teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal değişimlerle birlikte çocukların aile içindeki etkinliklerinin arttığına ve bu etkinliğin özellikle de ailenin satınalma davranışları üzerinde olduğuna dair önemli ipuçları bulunmaktadır. Nufusun önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar artık sadece nesillerin devamı açısından değil ekonomik açıdan da önem arz eder duruma gelmiştir. Günümüzde çocuklar ekonominin itici gücü olarak görülmekte ve pazarlama alanında önemli bir hedef grubu oluşturmaktadır. Yaşanan toplumsal değişimler neticesinde geleneksel aile yapısında yaşanan farklılaşmalar ailedeki (hanenin) satınalma kararlarına etkili olan üyelerin farklılaşmasına yol açmış, ailenin tüketim alışkanlıklarında çocuklar geçmişten farklı olarak daha etkin bir konuma yerleşmiştir. Bu durumda çocukların aileleri üzerindeki satınalma kararını etkileme / satınaldırma güçleri farklı ürün kategorilerinin pazarlayıcıları açısından stratejik bir önem sahiptir. Gerek tüketiciye ulaşmada kullanılacak pazarlama iletişimi araçlarının seçimi gerekse seçilen araçlar aracılığıyla iletilecek mesajların yaratılmasında bu genç ve değerli kitlenin anlaşılması zorunlu görünmektedir.
It can be said that there are some changes in the roles within the family with the structure of the nuclear family. Although there seems to be a decrease in the number of the children in the family beceuse of population planning, the increase of the education level, economic and social circumstances, especially in big cities, there are important clues that the efficiency of children raises especially on the families’ purchasing behaviors with the technological, economic, cultural and social changes. Children, who constitute significant portion of the population, are now not only important for the continuation of the generation but also for the economically .Nowadays children are seen as pushing power of the economy and they constitute an important target group for the marketing area. As a result of social changes, differentiations of traditional family structure effects the family members who have influence on purchase decisions and children become more influential in consumption behaviors of the family. In this instance, influence of children on purchase desicions of the family has strategic importance for the marketers of the different categories. It seems essential to understand this young and valuable part of the society for both selection of marketing communication tools which will be used to reach consumer and the creation of the messages which will be used for this communication.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000087

Anahtar Kelimeler

Çocuklar, Tüketim, Aile satınalma kararı, Children, Consumption, Family purchasing decision

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Gülerarslan, A. (2011). Tüketici olarak çocuk ve ailenin satın alma kararlarına etkisi. Selçuk İletişim, 6, (4), 126-137.