Ankara ili? Kaleci?k I?lçesi?nde Yeti?şti?ri?len Sofralik ve Şaraplık Üzüm Üreti?mi?ni?n Kârlılık Anali?zi? Üzeri?ne Bi?r Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Ankara ili Kalecik ilçesinde yetiştiriciliği yapılan şaraplık ve sofralık üzüm çeşitlerinin karşılaştırmalı kârlılık analizi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği yapan 73 işletmeden anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dekara üretim masrafları sofralık çeşitte 356.99 TL ve şaraplık çeşitte ise 419.57 TL olarak tespit edilmiştir. Bu masrafların sofralık çeşitte %62.91'i değişen masraf ve %37.09'u sabit masrafken, şaraplık çeşitte %69.85'i değişen masraf ve %30.15'i de sabit masraflardan oluşmaktadır. Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde dekara üretim masrafları sofralık çeşide göre %17.8 oranında daha fazladır. Dekara verim sofralık çeşitte 928.07 kg iken, şaraplık çeşitte 682.91 kg olarak belirlenmiştir. Verimlilik sofralık çeşitte, şaraplık çeşide göre %35.9 oranında daha yüksek düzeydedir. Bu verilerden yararlanılarak 1 kg üzüm maliyeti sofralık kalecik karası çeşidinde 0.38 TL ve şaraplık kalecik karası çeşidinde ise 0.61 TL olarak hesaplanmıştır. Fakat şaraplık üzüm fiyatları (1.170 TL/Kg), sofralık çeşide göre (0.635 TL/Kg) % 84.3 daha yüksek olduğundan, şaraplık üzüm çeşidinde dekara net kar 379.36 TL iken, sofralık çeşitte 233.24 TL olmuştur. Fayda/masraf oranı şaraplık çeşitte 1.90 iken, sofralık çeşitte bu oran 1.67 olarak hesaplanmıştır. İşgücü verimliliğinin de şaraplık üzüm üretiminde (9.22 TL/EİB), sofralık üzüm yetiştiriciliğine göre (6.36 TL/EİB) daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Sonuç olarak bir çok kriter açısından şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin, sofralık üzüm yetiştiriciliğine göre daha üstün olduğu belirlenmiştir.
In this study, wine and table grape varieties comparative profitability analysis was made in Kalecik district of Ankara province. The data was used in this study collected by questionnaire from 73 enterprises which have made the cultivation of table grape and viniculture. According to the results per decare production costs were calculated for table and wine grape varieties as 356.99 TL and 419.57 TL respectively. These costs consisted of 62.91% variable costs and 37.09% fixed costs for table grape variety and 69.85% variable costs and 30.15% fixed costs for wine grape variety. Per decare production costs of viniculture was more than one of table grape cultivation with rate 17.8%. Per decare yield was determined table grape and wine grape varieties as 928.07 kg and 682.91 kg respectively. Productivity of table variety was higher than wine variety with rate 35.9%. Cost of a kilogram grapes was calculated for table grape and wine grape varieties as 0.38 TL and 0.61 TL respectively. However, per decare net profit was 376.36 TL for wine grape variety and it was 233.24 TL for table grape variety. Because the price of wine grape (1.170 TL/kg) was higher than one of table grape with rate 84.3%. Benefit/cost ratio was calculated 1.90 for wine grape variety and 1.67 for table grape variety. Labor productivity of viniculture (9.22 TL/MLU) was higher than one of the cultivation of table grape. Finally, it was determined that viniculture was more advantageous than the cultivation of table grape according to many criteria.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bağcılık, Kalecik Karası, Şaraplık ve Sofralık Üzüm, Maliyet Analizi, Viticulture, Table and Wine Grape, Cost Analysis

Kaynak

Tarım Ekonomisi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

1

Künye

Bayramoğlu, Z., Gündoğmuş, E., Çelik, Y., (2010). Ankara ili̇ Kaleci̇k İlçesi̇nde Yeti̇şti̇ri̇len Sofralik ve Şaraplık Üzüm Üreti̇mi̇ni̇n Kârlılık Anali̇zi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 16(1), 25-31.