Ankara ili? Kaleci?k I?lçesi?nde Yeti?şti?ri?len Sofralik ve Şaraplık Üzüm Üreti?mi?ni?n Kârlılık Anali?zi? Üzeri?ne Bi?r Araştırma

dc.contributor.authorBayramoğlu, Zeki
dc.contributor.authorGündoğmuş, Erdemir
dc.contributor.authorÇelik, Yusuf
dc.date.accessioned2020-03-26T17:46:20Z
dc.date.available2020-03-26T17:46:20Z
dc.date.issued2010
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Ankara ili Kalecik ilçesinde yetiştiriciliği yapılan şaraplık ve sofralık üzüm çeşitlerinin karşılaştırmalı kârlılık analizi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği yapan 73 işletmeden anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dekara üretim masrafları sofralık çeşitte 356.99 TL ve şaraplık çeşitte ise 419.57 TL olarak tespit edilmiştir. Bu masrafların sofralık çeşitte %62.91'i değişen masraf ve %37.09'u sabit masrafken, şaraplık çeşitte %69.85'i değişen masraf ve %30.15'i de sabit masraflardan oluşmaktadır. Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde dekara üretim masrafları sofralık çeşide göre %17.8 oranında daha fazladır. Dekara verim sofralık çeşitte 928.07 kg iken, şaraplık çeşitte 682.91 kg olarak belirlenmiştir. Verimlilik sofralık çeşitte, şaraplık çeşide göre %35.9 oranında daha yüksek düzeydedir. Bu verilerden yararlanılarak 1 kg üzüm maliyeti sofralık kalecik karası çeşidinde 0.38 TL ve şaraplık kalecik karası çeşidinde ise 0.61 TL olarak hesaplanmıştır. Fakat şaraplık üzüm fiyatları (1.170 TL/Kg), sofralık çeşide göre (0.635 TL/Kg) % 84.3 daha yüksek olduğundan, şaraplık üzüm çeşidinde dekara net kar 379.36 TL iken, sofralık çeşitte 233.24 TL olmuştur. Fayda/masraf oranı şaraplık çeşitte 1.90 iken, sofralık çeşitte bu oran 1.67 olarak hesaplanmıştır. İşgücü verimliliğinin de şaraplık üzüm üretiminde (9.22 TL/EİB), sofralık üzüm yetiştiriciliğine göre (6.36 TL/EİB) daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Sonuç olarak bir çok kriter açısından şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin, sofralık üzüm yetiştiriciliğine göre daha üstün olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, wine and table grape varieties comparative profitability analysis was made in Kalecik district of Ankara province. The data was used in this study collected by questionnaire from 73 enterprises which have made the cultivation of table grape and viniculture. According to the results per decare production costs were calculated for table and wine grape varieties as 356.99 TL and 419.57 TL respectively. These costs consisted of 62.91% variable costs and 37.09% fixed costs for table grape variety and 69.85% variable costs and 30.15% fixed costs for wine grape variety. Per decare production costs of viniculture was more than one of table grape cultivation with rate 17.8%. Per decare yield was determined table grape and wine grape varieties as 928.07 kg and 682.91 kg respectively. Productivity of table variety was higher than wine variety with rate 35.9%. Cost of a kilogram grapes was calculated for table grape and wine grape varieties as 0.38 TL and 0.61 TL respectively. However, per decare net profit was 376.36 TL for wine grape variety and it was 233.24 TL for table grape variety. Because the price of wine grape (1.170 TL/kg) was higher than one of table grape with rate 84.3%. Benefit/cost ratio was calculated 1.90 for wine grape variety and 1.67 for table grape variety. Labor productivity of viniculture (9.22 TL/MLU) was higher than one of the cultivation of table grape. Finally, it was determined that viniculture was more advantageous than the cultivation of table grape according to many criteria.en_US
dc.identifier.citationBayramoğlu, Z., Gündoğmuş, E., Çelik, Y., (2010). Ankara ili̇ Kaleci̇k İlçesi̇nde Yeti̇şti̇ri̇len Sofralik ve Şaraplık Üzüm Üreti̇mi̇ni̇n Kârlılık Anali̇zi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 16(1), 25-31.
dc.identifier.endpage31en_US
dc.identifier.issn1303-0183en_US
dc.identifier.issn1303-0183en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNE9UQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/24406
dc.identifier.volume16en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorBayramoğlu, Zeki
dc.institutionauthorÇelik, Yusuf
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTarım Ekonomisi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBağcılıken_US
dc.subjectKalecik Karasıen_US
dc.subjectŞaraplık ve Sofralık Üzüm
dc.subjectMaliyet Analizi
dc.subjectViticulture
dc.subjectTable and Wine Grape
dc.subjectCost Analysis
dc.titleAnkara ili? Kaleci?k I?lçesi?nde Yeti?şti?ri?len Sofralik ve Şaraplık Üzüm Üreti?mi?ni?n Kârlılık Anali?zi? Üzeri?ne Bi?r Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Study on Profitability Analysis of Table and Wine Grape Production in Ankara Province Kalecik Districten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4406.pdf
Boyut:
155.55 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası