Öğretmen Adaylarının Gözü ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Iated-Int Assoc Technology Education & Development

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The purpose of this study was to investigate middle school science teachers' frequency of exhibiting effective teacher behaviors. Science teachers' frequency of exhibiting effective teacher behaviors were determined by means of pre-service science teachers' (N=110) observations in elementary schools. Based on their observations in the classrooms, the pre-service teachers filled out an observation form, which consisted of 25 items about skills related to effective teacher behaviors, by indicating the frequencies of teachers' realizing certain behaviors in classroom. According to the results, teachers were found to be most effective in questioning and wait time and least effective in encouraging students to engage in group and self -evaluations.
Bu çalışmanın amacı ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin etkili öğretmen davranışlarını ne ölçüde gerçekleştirdiklerini belirlemektir. Öğretmenlerin etkili öğretmen davranışlarını gösterme düzeyleri okul deneyimi dersini alan 110 Fen ve Teknoloji öğretmeni adayının gözlemlerine dayanarak belirlenmiştir. Etkili öğretmen davranışlarını gösterme düzeyleri 25 soruluk bir gözlem formu yardımıyla belirlenmiştir. Öğretmen adayları, uygulama okullarındaki Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin gözlem formunda yer alan 25 davranışı ne sıklıkta gerçekleştirdiklerini işaretlemişlerdir. Öğretmen adaylarının gözlemlerine göre öğretmenlerin en etkili oldukları davranışlar etkili soru sorma ile ilgili davranışlardır. Bununla birlikte, öğrencileri öz değerlendirme ve akran değerlendirmeye teşvik etme, grupla çalışma tekniklerini kullanma ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek sağlama konularında diğer alanlara göre daha az etkin oldukları görülmektedir.

Açıklama

4th International Technology, Education and Development Conference (INTED) -- MAR 08-10, 2010 -- Valencia, SPAIN

Anahtar Kelimeler

Teacher effectiveness, Classroom management, Science education, Pre-service teachers, School experience course, Öğretmen etkililiği, Sınıf yönetimi, Fen eğitimi, Öğretmen adayları, Okul deneyimi dersi

Kaynak

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

3

Künye

Bayraktar, Ş., Çınar, D., (2010). Öğretmen Adaylarının Gözü ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 131-152.