The Protective Role of Polyphenols on Blood Cells in Rats Exposed to Lead

dc.contributor.authorSarıpınar Aksu, Devrim
dc.contributor.authorDidin, Mustafa
dc.contributor.authorKayıkçı, Fatma
dc.date.accessioned2020-03-26T18:32:30Z
dc.date.available2020-03-26T18:32:30Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractThe present study investigated the protective potential of the polyphenols in pomegranate juice against the detrimental effects of lead exposure on the hematological system and antioxidant parameters of rat red blood cells. Forty adult male Sprague Dawley rats weighing about 300 g were allocated randomly to four groups: a control group that received normal food and water; a positive control group that received a daily dose of 2000 ppm lead (as lead acetate) in their drinking water for 5 weeks; a low treatment group that received a daily dose of 2000 ppm lead together with 30?l pomegranate juice (PJ; equivalent to 1050 ?mol total polyphenols) by gavages for 5 weeks; and a high treatment group that received 2000 ppm lead and 60?l PJ (equivalent to 2100 ?mol total polyphenols) daily for 5 weeks. The plasma lead level was significantly (p<0.001) decreased as the plasma copper and zinc levels were significantly increased (p<0.001) in rats received PJ. Significant increases (p<0.001) in red blood cell (RBC) and white blood cell (WBC) counts, and haemoglobin (Hb) and packet cell volume (PCV) were found in both PJ groups compared to the rats exposed to lead alone. Rats that received PJ in addition to lead showed erythrocyte glutathione and plasma ceruloplasmin levels and erythrocyte superoxide dismutase and catalase activities that were almost close to the control values. These observations indicated that treatment of rats with polyphenols might have produced amelioration in hematological system of rats exposed to lead, protecting the level of copper, zinc and antioxidants by against lead induced damage in blood cells.en_US
dc.description.abstractStudiul de faŃă a investigat potenŃialul de protecŃie al polifenolilor din sucul de rodie împotriva efectelor negative ale expunerii la plumb în sistemul hematologic şi parametrii antioxidanŃi ai globulelor roşii din sânge şobolan. Patruzeci de şobolani Sprague Dawley adulŃi de sex masculin, cu greutate de aproximativ 300 g au fost distribuiŃi în mod aleatoriu în patru grupuri: un grup de control care a primit hrană şi apă normale, un grup de control pozitiv, care a primit o doză zilnică de plumb 2000 ppm (sub formă de acetat de plumb), în apa lor de băut pentru 5 săptămâni, un grup de tratament cu doză mică, care au primit o doză de plumb zilnică de 2000 ppm, împreună cu suc de rodie 30µl (echivalentul a 1050 micromoli de polifenoli) timp de 5 săptămâni şi un grup de tratament cu doză mare, care a primit 2000 ppm plumb şi 60µl suc de rodie (echivalentul a 2100 micromoli de polifenoli) pe zi, timp de 5 săptămâni. Nivelul de plumb plasmatic a scăzut semnificativ (p<0.001), iar concentraŃiile plasmatice de cupru şi de zinc au crescut semnificativ (p<0.001) la şobolanii care au primit suc de rodie. Creşteri semnificative (p<0.001) ale numărului de hematii şi leucocite, precum şi a hemoglobinei (Hb) şi hematocritului s-au obŃinut la ambele grupuri tratate cu suc de rodie, comparativ cu şobolanii expuşi doar la plumb. La şobolanii care au primit pe lângă doza de plumb şi suc de rodie, nivelul glutationului, activitatea superoxid dismutazei şi catalazei în hematii şi nivelurile plasmatice ale ceruloplasminei au fost aproape de valorile de control. Aceste observaŃii au indicat faptul că tratamentul cu polifenoli la şobolanii expuşi la plumb, ar putea produce ameliorarea parametrilor sistemului hematologic, protejarea nivelului de cupru, zinc şi antioxidanti împotriva daunelor induse de plumb în elementele figurate sanguine.
dc.identifier.citationSarıpınar Aksu, D., Didin, M., Kayıkçı, F., (2012). The Protective Role of Polyphenols on Blood Cells in Rats Exposed to Lead. Revista Romana de Medicina de Laborator, 20(3), 233-243.
dc.identifier.endpage243en_US
dc.identifier.issn1841-6624en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.scopusqualityN/Aen_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28710
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.wosWOS:000309439200006en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.institutionauthorKayıkçı, Fatma
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofRevista Romana de Medicina de Laboratoren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBlood cellen_US
dc.subjectLeaden_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectPolyphenolsen_US
dc.subjectPomegranate juiceen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectPlumb
dc.subjectpolifenoli
dc.subjectsuc de rodie
dc.subjectstres oxidativ
dc.subjectelemente figurate sanguine
dc.subjectşobolan
dc.titleThe Protective Role of Polyphenols on Blood Cells in Rats Exposed to Leaden_US
dc.title.alternativeRolul Protectiv al Polifenolilor Asupra Celulelor Sanguine la Şobolanii Expuşi la Plumben_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
28710.pdf
Boyut:
390.58 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası